utför alltid måleri av högsta kvalitet i

Genom våra expertkunskaper som rör slott och andra kulturbyggnader värnar vi om historia och tradition. Dessa byggnader utsätts för stor påfrestningar dels på grund av ålder och slitage dels på grund av yttre åverkan såsom väder, vind och miljöförstöring. Vi är stolta över våra regelbundna uppdrag avseende traditionellt måleri och dekorationsmåleri som rör renovering och bevarande av dessa kulturskatter och historiska byggnader i och västra Skåne.

Här på sidan ser du exempel på exteriörer och interiörer på några av de skånska slott och kulturbyggnader som vi anlitats till.